Integritetspolicy


Ta gärna del av vår integritetspolicy nedan om du vill veta mer om hur och varför vi samlar in och använder din personliga information. Vår strävan är att våra processer och IT-system är i linje med både svensk integritetslagstiftning (t.ex. Dataskyddslagen) och EU:s Dataskyddsförordning (dvs. GDPR), vilken trädde i kraft den 25 maj 2018.

Se mer info om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

SOLASK och Dataskyddsförordningen (GDPR)


Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Den förklarar och beskriver även varför vi använder informationen och informerar dig om dina rättigheter, exempelvis på vilket sätt du kan begära ut, ändra eller begära radering av sådan information som vi behandlar om dig.

Kontaktinformation och personuppgifter


Kundkontaktinformation, vilka uppgifter samlar vi in, hur samlas de in och varför?

När du handlar/reserverar hos oss uppger du dina personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt en adress. Informationen används av Aktiebolag SOLASK Energi först och främst för att kunna ge dig som kund en bra kundupplevelse genom hela beställningen: orderläggning, leverans samt eventuell reklamation/garantiärenden.

I våra kontakter med dig dokumenterar vi kommunikationen. Dialogen med dig i egenskap av kund förs över telefon, e-post, chatt, brev och fysisk kontakt samt genom digitala medier. Vi dokumenterar kommunikationen för att kunna följa upp kundärenden, hantera alla ärenden som uppkommer under din kundresa hos oss, såsom köp/orderläggande, reklamationer, garantiärenden eller andra klagomål/åsikter som du har rätt att föra fram till oss.

Ansvar


Vem är ansvarig för personuppgifterna som samlas och hanteras?

Personuppgiftsansvarig är vi, Aktiebolag SOLASK Energi, org. nr. 559299-9642, Lötängsgatan 2A, 80301 Gävle. Behandling av uppgifterna sker endast av oss.

Datainsamling och lagring


Vilken information samlar vi in, till vilket ändamål och hur länge lagras informationen?

Personuppgifter kommer vi att behandla för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig och för att därefter uppfylla alla våra löften som köpeavtalet innebär.

Huvudändamål: Fullgöra vårt avtal med dig


1. Rättslig grund
De personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig och sedan fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter listas nedan. Denna insamling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden för avtalets fullgörande.

2. Underliggande ändamål
För att kunna uppfylla och fullgöra våra skyldigheter enligt köpeavtalet måste vi hantera dina personuppgifter i samband med beställningar och leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). I vissa fall kommer vi även att hantera reklamations- och garantiärenden och de personuppgifter som samlas in därigenom. Vid hantering av bokningar av tjänster, t.ex. bokning av montering, hemleverans och eventuell inbärning, kommer ytterligare personuppgifter möjligen att hanteras. Samtliga ändamål ovan är separata och individuella behandlingar av personuppgifter.

3. Personuppgifter
De personuppgifter som hanteras för att kunna fullgöra köpeavtalet är:
Om du är en företagskund kommer kategorierna av personuppgifter ovan även behandlas avseende den medarbetare som du har angivit som kontaktperson.

4. Lagringstid
Informationen lagras och bearbetas genom rättsligt stöd av ett bindande avtal. Tidsperioden för datalagring av information om privatpersoner baseras på åtagandet gentemot dig som konsument. När beställningen är genomförd, levererad, betald och reklamations- samt garantiperiod är utgången raderas informationen. Vi kommer dock att behandla dina personuppgifter så länge det krävs för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ett sådant ärende.

Huvudändamål: Köp eller reservation


1. Rättslig grund
För att kunna genomföra ett köp eller reservation hos oss måste du uppge vissa personuppgifter. Detta för att vi t.ex. ska kunna hålla våra garantier m.m. (se ytterligare information nedan). Denna insamling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden avtalets fullgörande.

2. Underliggande ändamål
För att möjliggöra ett köp eller reservation och därmed en avtalsrelation behöver kunderna delge vissa personuppgifter. Anledningen är att Aktiebolag SOLASK Energi ska kunna hålla garantier och dokumentera kundärenden. Du ansvar vid var tid att uppdatera samtliga uppgifter om de skulle komma att ändras genom att kontakta oss.

3. Personuppgifter
De personuppgifter som hanteras för att kunna köpa eller förboka hos oss:
 • - Namn
 • - Adress
 • - E-postadress
 • - Telefonnummer (eventuellt)

4. Lagringstid
Aktiebolag SOLASK Energi kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att hålla din kundprofil aktiv så länge du är kund och har pågående ärenden med oss (t.ex. reservation, garantiärenden eller klagomål) och under den tid som du använder de digitala tjänsterna och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte, sedan raderas den. Kommunikation som har lämnats i våra digitala kanaler sparas tillsvidare.

Huvudändamål: Distribution av nyhetsutskick


1. Rättslig grund
De personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra utskick av nyhetsbrev listas nedan. Denna insamling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Aktiebolag SOLASK Energihar ett berättigat intresse av att kommunicera nyheter med dig då du anmält ditt intresse för sådana utskick genom förbokning eller separat.

2. Personuppgifter
De personuppgifter som hanteras för att kunna individualisera sådana erbjudanden är:
 • - E-postadress

3. Lagringstid
Aktiebolag SOLASK Energi kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att skicka nyhetsutskick till dig tills det att du ber oss att upphöra. Detta kan du göra genom att kontakta oss.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter


När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter som är lagstadgade. Du har t.ex. rätt att få tillgång till alla personuppgifter vi behandlar om dig (s.k. utdrag), du har rätt att kräva att vi rättar felaktiga uppgifter och du kan kräva (i viss utsträckning) att vi raderar personuppgifterna. Dina rättigheter är:

 • - Rätt till information
 • - Rätt till registerutdrag
 • - Rätt till rättelse
 • - Rätt till radering
 • - Rätt tillbegränsning av behandling
 • - Rätt till dataportabilitet
 • - Rätt till invändning
 • - Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Nedan går vi igenom några av de mest relevanta rättigheterna för dig. Om du vill läsa mer om dina rättigheter finns uttömmande information på IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

Din integritet är det viktigaste för oss. Därför är det viktigt för Aktiebolag SOLASK Energi att det råder full transparens avseende vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du har tillgång till de uppgifter vi har om dig och om du önskar få veta mer om dessa i detalj kan du begära ut ett s.k. registerutdrag. Det gör du enkelt genom att kontakta oss.

För att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person och att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan måste vi få bevis om att det är du som begär ut informationen. I samband med att kontaktar oss kommer vi informera om hur du ska identifiera dig för att vi ska kunna hantera din inlämnade begäran.

Du kan även begära att vi tar bort dina kundkontaktuppgifter s.k. rätt till radering, samt rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Raderingen begär du enkelt genom att kontakta oss.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi föredrar dock att du kontaktar oss som ett första steg så att vi kan lösa dina frågor och klagomål direkt med dig. Du når oss lättast genom att skicka epost till oss.

Hur skyddas dina personuppgifter?


Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till kundkontaktuppgifter. I vår organisation är det endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund som har tillgång till dem.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


Vi delar inte dina personuppgifter med någon utanför Aktiebolag SOLASK Energis organisation.

Om webbplatsen


Denna information gäller endast för denna webbplats, och gäller därmed inte på webbplatser som ägs av tredje part. För länkar på vår webbplats som leder dig till en annan webbsida omfattas dessa av respektive företags och webbplats integritetspolicy. Eftersom de länkade sidorna inte kontrolleras av Aktiebolag SOLASK Energi, kan vi inte ansvara för innehållet på dessa webbplatser. Du bör därför läsa sekretesspolicyn på webbplatsen du besöker.

Om javascript på SOLASK.se


Vår webbsida solask.se innehåller javascript. Det är en kodteknik som används för att du som besökare ska kunna uppleva vår webbplats så bra och enkelt som möjligt. Kortfattat behövs javascript bland annat för att bilder ska visas korrekt, för att menyer och formulär ska fungera smidigt.

SOLASK | Alla rättigheter förbehållna | Ersbogatan 10 802 93 Gävle, Sverige | integritetspolicy